Fuad Məmmədov: Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsinin kulturoloji konsepsiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏHSİL SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN KULTUROLOJİ KONSEPSİYASI

«Əgər dünya mədəniyyəti müdafiə etsə,

Mədəniyyət dünyanı xilas edər!»      

Dərinləşən sivilizasiya böhranı şəraitində dünyanı xaos və dağıntılardan təkcə yüksək ruhi mədəniyyət xilas … Davamı