Mürsəl Balayev. Gözün aydın olsun Azərbaycanım!

Gözün aydın olsun Azərbaycanım!

Gözün aydın olsun Azərbaycanım!
Yeni qələbəyə sən imza atdin!
Zəngilan şəhərin sən azad etdin!
Bu gün dünyanin gözü səndədir!
Generalin, zabitin, əsgərindədi!

Haqq sözün söylənir, bütün dillərdə!
Xoş niyyətin bəllidir, bütün ellərdə!
Sevinclər qaynayir dil-ürəklərdə!
Çün,sən haqlisan, haqqi deyirsən!
Dədə torpağlarin azad edirsən!

Otuz il gözlədin, gözün ağladi!
Daqlarin ağladi, düzün ağladi!
Düz sözün keçmədi, sözün agladi!
İndi sevin ölkəm, qalib olmusan!
O dahi rəhbərlə, qalib olmusan!

Millətin, ordunla, rəhbərin sənin!
Vətən uğrunda döyüş keçirlər!
Aylari, illəri düz keçə-keçə!
Ədalət axtarir, haqqi sorurlar!
Səslərin eşitmir, haqsiz qalirlar!

Sən erməni yer üzünün ilani!..
Sənsən insanliğin, qəddar düşməni!
Bu sözləri mən yox, lev tolstoy demiş!
Sən rəzil, xain, qul, puşkin də demiş!
Səni olduğun tək, açib-göstərmiş…

Yüz iiərdir bizimlə cəngə çixmisan!
Gücsüz güləşçisən rinqə çixmisan!
Namərdsən, adamliqdan çixmisan!
Sən faşist, sən qatil, deyilsən insan!
Sən bicsən-haramsan, doğubdur anan!!

Ey bədbəxt erməni, gəl dinlə məni!
Havali paşinyan, gör,nələr edir?!
Yalançi yalanla, boş vədlər verir.
Səni özgə yerə, talana sürür.
Sabahin məhv edir,səni öldürür!

Çox- çox geciksən də, hələ vaxtin var!
Düşün taleni, ev-balani bari
Küdurəti at, gəl insana sari!
Xatirla,haçansa, adam olmusan!
İnsahlar sayinda, sən də olmusan!

Səni aldadiblar, pislik ediblər,
Dənizdən-dənizə—beynin yeyiblər!
Olmayan «genosiid»lə səni siliblər!
Nəhayət, gəl ayil,özünə qayit!
Qarabağ mifin də, beynindən çixart!

Bil, şanli ordumuz, qir at üstədi!
Güclü hücumdadi, sürət üstədidi!
Şuşanin,xankəndin lap üstündədi!
Üç rəngli bayrağim qarabağa çatir!
İndi o yerlərdə təzə gül açar!
Tezliklə qələbədən,dünya söz açar!
Əziz prezidentimiz tb-yə gələr!
Böyük qələbəni ,təbrik eyləyər!

Bir AHA nın iki oğlu!

Bir AHA nın iki oğlu!
Bir amalın iki qolu!
Onların hər iki si ulu!
Azərbaycanla-Türkiyə!
UCA,ülvi sözlər dedi: Ərdoğan,
O Böyük Şəxsiyyət,O Dahi İnsan,
TÜRK ANA dan,fəxarətlə söz açdı,
Sevgiylə Anaya, O qucaq açdı!

ANA ki, iki igid oğlu vardır,
İki qollu amalla,dünyada vardır,
Zaman olub Ana iki oğulla,
Güclü Dövlət qurub,hökmdar olub,
Dünyanı lərzəyə, təşvişə salıb!

Dünya düzəlnəlib,yaranan gündən,
Dövlət Yer üzündə,var olan gündən,
Ellər- obalar artıb, çoxalan gündən,
O TÜRK ANA sı öndə,başda olub,
Oğullarla sülhdə,savaşda olub.

ANA oğullarla ,min illər boyu,
Uzaq-uzaq ellərdə,dövran sürüblər,
Turan adlı Dövlətdə şahlıq ediblər,
Altaydan Baltikadək qərar veriblər.

…Vaxt gəldi, qoca tarix, işini gördü…
Qısqanclıq,paxıllıq,görün nə etdi?!
O cür Böyük Dövlət,süquta getdi…
Göstəriş verənlər, xəyanət etdi!..

ANA iki oğulla, tənha qaldı…
İnsan cəmiyyətində,insansız qaldı…
Taqətsiz,qüdrətsiz,amansız qaldı…
Dünya lal oldu,kar,kor olub qaldı…

Ancaq ən yaxşı müəllim ,tarix özüdür,
Həyatın aynası,görən gözüdür,
Yüz il bundan əvvəl,Cahan dəyişdi…
Dünya təzələndi,dövran dəyişdi…

İki oğul- Azərbaycan- Türkiyə,
Yenidən qalxdılar, önə keçdilər,
Söz sahibi olub ,hikmət dedilər,
Təzə Döblət qurub, fikir dedilər!.

İlk-Azərbaycanda,mənim doğmamda,
ADR yarandı ,rəngli Bayraq ucaltdı,
Şərqdə ilk müstəqil Dövlət yaratdı..
Qardaşı Türkiyə onu tanıdı,
Silahla,əsgərlə, köməyə çatdı…

O Böyük ATATÜRK,iyirmi üçdə…
Böyük Türkiyəni, tikdi-yaratdı,
Türkün Bayrağın, yenidən ucaltdı,
Dünyaya səs saldı, TÜRKÜ ucaltdı!..

Bu gün Cumhuriyyət- TÜRKÜN AD GÜNÜ,
Dünya təbrik edir,onun şad günün!
İki qardaş- Azərbaycan-Türkiyə!
İLHAM ƏLİYEVLƏ-RƏCƏB ƏRDOĞAN!

Bir ANANIN iki oğlu,
Bir amalın iki qolu,
Onların hər ikisi ULU,
Getdikləri haqq yoludur,
Vətən-azadlıq yoludur.

İki qardaş əl-ələdir,
ANA dili, TÜRK dilidir,
İki Dövlət, bir dillidir,
Azərbaycanla-Türkiyə!

Qız, belə etmə!

Qələm,bəsdir tərif,afəti-canı,
Könüllər ovlayan, fitnə-fəsadı,
Titrəyən telli saz, tarı-kamanı,
Dindir asta-asta, çox zilə getmə!

Çoxdan o yolları,keçib-gəlmişəm,
Acı şərbətlərin içib gəlmişəm,
O gözəl gözəli,seçib gəlmişəm,
Ta küsdürüb məni, qız,belə etmə!

Gəl uyma əğyarın,fitnə-felinə,
Hay-küylü sözünə,yalan dilinə,
Nə gözəl fürsətdir,düşüb əlinə,
Tez uzaq ol ondan,felinə getmə!

Bir vaxtlar vardı, gözəl zamanlar,
Bir-birimizi görüb,sevdik o anlar,
Durdu qəsdimizə,pislər,yamanlar,
Kəsdilər yolumuzu birlikdə getmə!

Gözəl bir qız idin,əqlin-kamalın,
Çalmışdı ruhumu,hüsnü-camalın,
Gərdənin oxşayan, şəvə saçların,
Yolumu telləyir,gəl,belə getmə!

Qız,Dədə Mürsələm,əhdə varam,mən!
Saf eşqə,sevgiyə,düz ilqaram,mən!
Bilirsən,əvvəldən, vəfadaram,mən!
Sevgim, yanıma gəl,sən tərslik etmə!
Süzdürüb qaş-gözün,qız, belə etmə!

Mürsəl Balayev